Design

En förklaring i hur sidorna är uppbyggda. Det finns olika layouter, eller mallar som de också kallas.

Mall: En kolumn

Visar innehåll i en enda stor kolumn.

Med innehåll menas sånt som ni själva skriver. T.ex. ytterligare rubriker, text, bilder, länkar, listor och andra vanliga element man använder sig av för att publicera information på webben.

Mall: Två kolumner

OBS: På mobilen gäller inte vänster/höger. Det blir istället ovan/under.

Visar primär och sekundär information. Vänsterkolumnen visar den primära informationen och upptar den största delen av ytan. Högerkolumnen visar den sekundära informationen.

Den primära informationen består av bild (om aktuell sida har bild), rubrik och innehåll.

Den sekundära informationen visar något av följande beroende på vilken sida som är aktuell: kontaktuppgifter, intresseanmälansinformation, bildgalleri.

I praktiken

Startsidan

mall: anpassad

Mallen för startsidan är specialanpassad till just startsidan och används bara på den sidan.

Överst visas ett galleri av utvalda bilder. Galleriet byter automatiskt bild. Man kan även klicka eller dra med musen för att själv byta bild. Därefter visas det en informationstext. Underst visas utvalda nyheter i kolumner om tre. De utvalda nyheterna har bild, rubrik och en särskild rubrik som visas enbart på startsidan.

Nyheter

mall: två kolumner

primär: Visar de fem senaste nyheterna. Med rubrik, publiceringsdatum, bild och ingress. Nedanför finns en länk till nyhetsarkivet.

sekundär: Visar information om intresseanmälan.

Nyhet i detalj

mall: en kolumn

Visar bild, rubrik, publiceringsdatum och innehåll. I tillägg under nyheten visas två relaterade nyheter som man kan hoppa vidare till om så önskas.

Arkiv

mall: två kolumner

primär: Visar rubrik och en lista över alla nyheter som publicerats.

sekundär: Visar information om intresseanmälan.

Bakgrund

mall: två kolumner

primär: Visar bild, rubrik och innehåll.

sekundär: Visar information om intresseanmälan.

Boende och lokaler

mall: två kolumner

primär: Visar bild, rubrik och innehåll. Därefter listas bostäder för uthyrning samt bostäder som sökes.

sekundär: Visar kontaktinformation och bildgalleri.

Jobb och företagande

mall: två kolumner

primär: Visar bild, rubrik och innehåll. Därefter listas lediga jobb.

sekundär: Visar kontaktinformation och bildgalleri.

Våra tjänster

mall: en kolumn

primär: Visar bild, rubrik och innehåll.

Intresseanmälan

mall: en kolumn

primär: Visar bild, rubrik och innehåll.

Kontaktuppgifter

mall: en kolumn

primär: Visar alla kontaktpersoner och dess kontaktuppgifter.