Fastighetsservice och -tillsyn

Magnus Sandgren

Administrativ service

Börje Nilsson

Bostäder och lokaler

Britt-Marie Bryngelsson

Information och marknadsföring

Gustav Waldås

Styrelsens ordförande

Helena von Bothmer