Företagande och service

Bengt Rydberg

Operativt ansvarig

Börje Nilsson

Bostäder och lokaler

Britt-Marie Bryngelsson

Styrelsens ordförande

Helena von Bothmer