Nytt från Kosters Framtid september 2019

Publicerad 2019-09-04

Bolagets övergripande mål är att vända befolkningsutvecklingen på Koster och locka fler personer i yrkesverksam ålder att flytta hit. Då det finns gott om jobb är bristen på bostäder den kritiska faktorn som bolaget har att hantera på olika sätt.

Bolaget ska informera och ”marknadsföra” jobb och affärsmöjligheter men också stödja nya Kosterbor och entreprenörer genom aktivt administrativt stöd. Vi jobbar på att starta en sådan verksamhet under hösten. Vi undersöker också möjligheten att starta en enhet för fastighetsservice då denna tjänst efterfrågas av många.

Styrelse

Vid bolagsstämman i april valdes styrelse. Hittills har de största frågorna har rört arbetsfördelning och prioriteringar. Arbetsformer har lagts fast liksom gränsdragning mot Kosternämnd och föreningar.

Styrelsen arbetar utifrån en idékatalog som i dagsläget ser ut så här:

 1. Marknadsföring av Koster som en plats att där man kan bo och verka - året runt
 2. Aktiv dialog/support med personer som vill flytta hit och/eller starta verksamhet
 3. Aktiv dialog med fastighetsägare som kan hyra ut boende året runt
 4. Dialog med Strömstadbyggen och andra intressenter om pågående och planerat bostadsbyggande
 5. Aktivt arbeta med att hyra/förvärva fastigheter för permanentboende

-———————

 1. Starta ett ”administrativt kontor” för lokala företag och föreningar
 2. Etablera servicekontor för transporttjänst, fastighetsservice mm

OBS ej i konkurrens med befintliga aktörer!

 1. Tillsammans med aktörer i Strömstad och på Koster initiera en funktion för besökssamordning utanför högsäsong (med syftet att utnyttja befintliga resurser och skapa jobb)
 2. Stödja lokala aktörer bl a genom info på digitalskylten och samla upp goda ideer och förslag via hemsidan
 3. Tillsammans med befintliga aktörer dokumentera behovet av tjänster, resurser, boende och stöd

-————————

 1. Initiera/driva ”budget-boende” för grupper (vandrarhem?)
 2. Tillsammans med kommunen undersöka förutsättningar att
  • förlägga viss kommunal verksamhet till Koster
  • starta ett kunskapscentrum (IT, VA mm)

Vad är viktigt nu?

Arbetet med bostäder och uppstart av servicetjänster fortsätter. Det är också viktigt att vi erhåller ekonomiskt stöd för att inte nagga för mycket på det egna kapitalet.

Vi är i stort behov av dig som vill medverka i arbetet. Har du intresse och brinner för Koster? Det finns många uppgifter att ta tag i! Kontakta oss!

Börje Nilsson
+46 (0)70 620 6066
borje.nilsson@kostersframtid.se

Britt-Marie Bryngelsson
+46 (0)70 541 4440
britt-marie.bryngelsson@kostersframtid.se

Bengt Rydberg
+46 (0)70 845 8210
bengt.rydberg@kostersframtid.se