NYTT FRÅN KOSTERS FRAMTID – DECEMBER 2019

Publicerad 2019-12-31

Här följer en uppdatering av vad som hänt under hösten.

Boende

Vi håller fortsatt kontakt med den ”aktiva kö” på ett 20-tal personer som står i begrepp att flytta till Koster, bara boende kan ordnas. En handfull personer har – trots bostadsproblematiken – flyttat hit under hösten.

Filjestadsprojektet, som drivs av det kommunala bostadsbolaget Strömstadbyggen – går sakta framåt. Lantmäteriförrättningen är nu klar och tomträttsavtal ska upprättas mellan bostadsbolaget och tekniska förvaltningen (som formellt äger marken). Processen går tyvärr långsamt men är ett måste för att får en positiv vändning till stånd. Vi bevakar detta noga.

Vi har börjat undersöka förutsättningarna för att genomföra egna bostadsprojekt. Mer om detta hoppas vi kunna redovisa under 2020. Bostadsfrågan är vår enskilt viktigaste fråga och kommer, tillsammans med ansträngningarna att få personer att vilja flytta hit, att prägla bolagets verksamhet under överskådlig tid.

Bolaget planerar också att starta en form av ”volontärgrupp” med regelbundna möten. Gruppen ges möjlighet att påverka men också att bidra till verksamheten på olika sätt. Mer information kommer efter nyåret.

Extern information

Hemsidan – www.kostersframtid.se – är uppe. Vi kommer i vinter att ta ett samlat grepp på alla informationskanaler; hemsida, facebook och förhoppningsvis även kosteroarna.com.

De digitala skyltarna (på kajen i Strömstad och på Naturum) fungerar nu efter en testperiod. Företagare och andra aktörer kan nu prenumerera på plats på skyltarna. Mer information om detta genom Gustav Waldås (+46 (0) 70 511 4550 eller gustav@kosteradventures.se).

Fastighetsservice

Vi har säkerställt resurser för att kunna erbjuda fastighetsservice (tillsyn, städning, gräsklippning, snöröjning, halkbekämpning och mindre reparationer) och skrivit våra första offerter. Förhoppningsvis ska vi kunna skapa jobb och säkra intäkter under nästa år.

Administrativ service

En administrativ servicefunktion håller på att bildas. Man kommer bl a att erbjuda bokföring, redovisning, medlemsservice och även revision till företagare på Koster. Diskussioner med några aktörer pågår och vi hoppas även här kunna säkra jobb på Koster och intäkter till bolaget under näsa år.

Vad är viktigt nu?

Vi är i stort behov av dig som vill medverka i arbetet. Har du intresse och brinner för Koster? Det finns många uppgifter att ta tag i! Kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Adminstration

Börje Nilsson
+46 (0)70 620 6066
borje.nilsson@kostersframtid.se

Boende

Britt-Marie Bryngelsson
+46 (0)70 541 4440
britt-marie.bryngelsson@kostersframtid.se

Fastighetsservice

Gösta Hedergård
+46 (0)76 879 4746
gosta@hedergard.se