NYTT FRÅN KOSTERS FRAMTID – APRIL 2020

Publicerad 2020-05-06

Västra Götalandsregionen sponsrar uppstart av serviceverksamhet på Koster

Samhällsföreningen har erhållit stöd från VGR för ett projekt inom “socialt entreprenörskap”. Projektet genomförs i samverkan med Kosters Framtid och löper från januari-september och syftar till att bygga upp en organisation för lokal service på Koster. Verksamheten inriktas på administrativa tjänster och fastighetsservice. Målet är att etablera en servicefunktion som kan betjäna företag och föreningar liksom fastighetsägare. Utöver VGR har även Strömstad kommun, Länsstyrelsen och Kosterstiftelsen lämnat stöd till projektet.

Bolagets första verksamhetsår är nu avslutat. 2019 blev ett uppstartsår där vi planerat och kört igång flera verksamheter:

Administrativ service

Den administrativa servicefunktionen är nu på plats med Rose-Marie Larsson som centralpunkt. Vi kan nu erbjuda företag och organisationer på Koster

- Bokföring och ekonomisk administration

- Bokslut, deklarationer och rådgivning

Vi har redan flera kunder som uppskattar den lokala servicen och vi hoppas på fler.

Fastighetsservice

Vi erbjuder nu fastighetsservice

- tillsyn och mindre reparationer

- gräsklippning, vattning mm

I dessa Corona-tider är det många som vill ha hjälp med att se till sitt hus och trädgård.

Information och marknadsföring

Kosters Framtid driver sedan tidigare den digitala skylten på kajen i Strömstad. Då Företagarföreningen nu har avvecklats har vi fått ta över såväl klickramarna på anslagstavlorna som www.kosteroarna.com. Vi kommer att göra utskick till entreprenörer och företagare som önskar hyra plats för information eller marknadsföring. Denna hemsida vänder sig primärt till besökare.

Gå in på www.kostersframtid.se fliken ”våra tjänster” för mer information.

Sedan tidigare driver vi www.kostersframtid.se och en facebook-grupp. Båda kanalerna är inriktade mot boende och företagande året-runt.

Boende

Vi håller fortsatt kontakt med den ”aktiva kö” på 20-30 personer som önskar att flytta till Koster, bara boende kan ordnas.

Filjestadsprojektet (som drivs av det kommunala bostadsbolaget Strömstadbyggen) – går sakta framåt. Förslag på tomträttsavtal finns framme och vi hoppas att projekteringen ska komma igång. Processen går tyvärr långsamt men projektet är ett måste för att får en positiv vändning till stånd. Vi bevakar detta noga.

Vi har inlett ett arbete med att undersöka förutsättningarna för ett eget bostadsprojekt. Tyvärr gör corona-situationen att det är svårt komma framåt. Förhoppningsvis blir situationen bättre till sommaren!?

Bostadsfrågan är vår enskilt viktigaste fråga och kommer tillsammans med ansträngningarna att få personer att vilja flytta hit att prägla bolagets verksamhet under överskådlig tid.

Bolagstämma och styrelse

Bolagsstämma hölls den 12 april med många ägare ”digitalt närvarande”. Vi välkomnar Miriam Öhrn som ny medlem i styrelsen.

Styrelsen har månatliga möten och fokus har legat på serviceverksamheter, boendefrågor och framtida hållbarhet. Vi planerar att - om så är möjligt – under sommaren arrangera ett informations- och diskussionsmöte om bolagets verksamhet då detta inte var möjligt på bolagsstämman.

Ekonomi

Styrelsen fortsätter med sökandet efter bidrag för att ekonomiskt stödja verksamheten.

Vad är viktigt nu?

Vi är i stort behov av dig som vill medverka i arbetet. Har du intresse och brinner för Koster? Det finns många uppgifter att ta tag i! Kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Adminstration

Börje Nilsson
+46 (0)70 620 6066
borje.nilsson@kostersframtid.se

Boende

Britt-Marie Bryngelsson
+46 (0)70 541 4440
britt-marie.bryngelsson@kostersframtid.se

Fastighetsservice

Gösta Hedergård
+46 (0)76 879 4746
gosta@hedergard.se

Information/marknadsföring

Gustav Waldås
+ 46 (0) 70 511 4550
gustavwaldas@gmail.com