NYTT FRÅN KOSTERS FRAMTID – JULI 2020

Publicerad 2020-07-06

Den operativa verksamheten

Bolagets verksamhet utvecklas enligt plan och i dagsläget driver vi följande operativa verksamhet:

Administrativ service

Den administrativa servicefunktionen är på plats i KSK sedan en tid tillbaka. Vi erbjuder företag och organisationer på Koster

- Bokföring och ekonomisk administration

- Bokslut, deklarationer och rådgivning

- Kopiering

Vi har redan flera kunder som uppskattar den lokala servicen och vi hoppas på fler.

Tänker du starta verksamhet (eller driver du redan en) och behöver administrativ support – kontakta oss!

Fastighetsservice

Vi utför nu fastighetsservice

- tillsyn och mindre reparationer

- fönsterputs, altanrengöring

- gräs- och häckklippning mm

Vi kommer inför hösten att erbjuda ”tillsynspaket” för de som inte själva har möjlighet att se till sin fastighet.

Intresserad av våra fastighetstjänster? Kontakta Gösta +46 (0)76 879 4746

Information och marknadsföring

Vi erbjuder informations- och marknadsföringsplatser för företagare och föreningar:

- Digitala skylten på kajen i Strömstad

- Klickramar på anslagstavlorna i hamnarna och på Torget

- Sociala medier som www.kosteroarna.com (för besökare) och www.kostersframtid.se (för bofasta och företagare) och på Facebook

Våra projekt

Boende

Kosters Framtid fungerar som ”lobbyorganisation” och samordnar den ”aktiva kö” på 20-30 personer som önskar att flytta till Koster med kontakter med kommunen och tänkbara uthyrare under helåret.

Kan du tänka dig att hyra ut ditt hus eller gäststuga året runt, eller september-maj? Kontakta Britt-Marie +46 (0)70 541 4440

Filjestadsprojektet (som drivs av det kommunala bostadsbolaget Strömstadbyggen) – ligger på is. Vi har föreslagit att en arbets- och planeringsgrupp startar med vår (kostnadsfria) medverkan – hittills utan svar. Filjestad omfattar 10-12 mindre lägenheter i parhus. Vi bevakar detta noga.

Arbetet med egna bostadsprojekt fortsätter. Fortfarande är de bara på sonderingsstadiet men det blir snart dags att presentera ideerna.

Bostadsfrågan är vår enskilt viktigaste fråga och kommer tillsammans med ansträngningarna att få personer att flytta hit att vara en huvuduppgift för bolaget under överskådlig tid.

Skolan

Det har varit problem att tillsätta en lärare inför hösten (igen). Även om det i skrivande stund ser ut att lösas så har bolaget gjort en förfrågan till kommunen om hur man går till väga för att starta, och få bidrag för, ”pedagogisk omsorg”. Detta skulle innebära att vi på privat basis kan ta ansvar för skola och fritidsverksamhet den dag lärarbristen inte går att lösa. Detta ska alltså inte ses som en målsättning utan som en lösning på ett eventuellt framtida problem.

Nu är skolfrågan för tillfället löst. En behörig lärare har sökt och fått tjänsten. Kampen för skolans långsiktiga överlevnad lär dock fortsätta.

Utökad service

Vi kommer att inleda diskussioner med kommunen om förutsättningarna att tillhandahålla transport- och måltidsservice. Detta inte minst mot bakgrund av att många äldre tillbringar allt mer tid på Koster under hela året.

Vi är i stort behov av dig som vill medverka i våra projekt. Har du intresse och brinner för Koster? Det finns många uppgifter att ta tag i! Kontakta oss!

Besökssamordning

Ett projekt har startat som syftar till att samla besöks-aktörerna på Koster (och i Strömstad) för att kunna erbjuda helhetslösningar för besökare året runt. Detta kan gälla företagsevent, möten, utbildningar, högstidsfirande eller besöksturism. Tanken är att utnyttja Kosters resurser året runt och erbjuda jobb utanför högsäsong. Projektledare är Douglas Lipkin.

Kontaktuppgifter

Adminstration

Börje Nilsson
+46 (0)70 620 6066
borje.nilsson@kostersframtid.se

Boende

Britt-Marie Bryngelsson
+46 (0)70 541 4440
britt-marie.bryngelsson@kostersframtid.se

Fastighetsservice

Gösta Hedergård
+46 (0)76 879 4746
gosta@hedergard.se

Information/marknadsföring

Gustav Waldås
+ 46 (0) 70 511 4550
gustavwaldas@gmail.com

Besökssamordning

Douglas Lipkin

+ 46 (0) 70 546 4375

visitkoster@kostersframtid.se