NYTT FRÅN KOSTERS FRAMTID – OKTOBER 2020

Publicerad 2020-10-07

En sommar präglad av Corona, en mycket annorlunda sommar och en sommar utan det informationsmöte med ägare och kosterbor som vi hade hoppats på. Här kommer en kort rapportering av vad som hänt senaste kvartalet!

Den operativa verksamheten

**Administrativ service
**Rose-Marie är på plats i KSK sedan i vintras och sköter administrationen åt flera föreningar och företag. Vi sköter ROT- och RUT-avdrag och har bistått flera kunde med omställningsbidrag under pandemin. Vi kan erbjuda
- Bokföring och ekonomisk administration
- Bokslut, deklarationer och rådgivning
- Medlemsadministration
- Kopiering, foliering mm

Vi har samlat på oss goda referenser och hoppas att flera ska utnyttja vår lokala service.

Har du företag, firma eller förening? Eller tänker du starta en verksamhet och behöver administrativ support (eller ett företag att jobba igenom)– kontakta oss!

**Fastighetsservice
**Under sommaren har behovet varit stort av tillsyn, gräsklippning mm. Vi kan erbjuda
- tillsyn och mindre reparationer
- fönsterputs, altanrengöring
- gräs- och häckklippning mm
- städning

Vi erbjuder också ”tillsynspaket” inför hösten, vintern och våren. Allt med ROT- och
RUT-avdrag när det går.

Intresserad av våra fastighetstjänster? Kontakta Magnus +46 (0)70 298 8607

**Information och marknadsföring
**För företagare och föreningar:
- Digitala skylten på kajen i Strömstad
- Klickramar på anslagstavlorna i hamnarna och på Torget
- Sociala medier som www.kosteroarna.com (för besökare) och www.kostersframtid.se
(för bofasta och företagare) och på Facebook

Inför 2021 kommer vi att kontakta alla annonsörer och erbjuda annonsering

Vill du veta mer? Kontakta Gustav +46 (0) 70 511 4550

**Våra projekt
**Kosters Framtid driver ett antal projekt för att vända samhällsutvecklingen på öarna. Målet är att skapa inflyttning och säkra god service.

**Boende
**Just nu är Filjestadsprojektet prioriterat. Det kommunala bostadsbolaget Strömstadbyggen planerar 12 lägenheter (1rok, 2rok och 3rok) som vi hoppas kommer att stå klara under nästa år. Kosters Framtid deltar aktivt i diskussioner och tar fram underlag. Vi samordnar också den ”aktiva kö” på ca 50 personer som önskar att flytta till Koster och säkrar att man också står i den kommunala kön.

Då efterfrågan på boende är stort och många bor provisoriskt söker vi aktivt er som kan tänka er att hyra ut boenden under helåret. Vi förmedlar alla kontakter kostnadsfritt.

Kan du tänka dig att hyra ut ditt hus eller gäststuga året runt, eller september-
maj? Kontakta Britt-Marie +46 (0)70 541 4440

Just nu avvaktar vi Filjestad men kommer ta upp arbetet med egna bostadsprojekt snart.
Vi sonderar tänkbara platser för byggnation och kommer att undersöka förutsättningarna

Bostadsfrågan är vår enskilt viktigaste fråga och kommer tillsammans med ansträngningarna att få personer att flytta hit att vara en huvuduppgift för bolaget under överskådlig tid.

**Skolan
**Lärarfrågan löste sig på bästa sätt men vi för ändå en dialog med kommunen om att starta och få bidrag för ”pedagogisk omsorg”. Detta skulle innebära att vi på privat basis kan ta ansvar för skola och fritidsverksamhet den dag lärarbristen inte går att lösa. Detta ska alltså inte ses som en målsättning utan som en lösning på ett eventuellt framtida problem, en plan B.

**Utökad service
**Vi har kontaktat kommunen om förutsättningarna att tillhandahålla transportservice på Sydkoster. Det kan också bli aktuellt med en diskussion om måltidsservice. Detta mot bakgrund av att många äldre tillbringar allt mer tid på Koster under hela året och att det finns behov av luncher på vardagar året runt.

Vi är i stort behov av dig som vill medverka i våra projekt. Har du intresse och brinner för Koster? Det finns många uppgifter att ta tag i! Kontakta oss!

**Besökssamordning
**Med Douglas Lipkin som projektledare driver vi ett arbete som syftar till att samla besöks-aktörerna på Koster (och i Strömstad) för att kunna erbjuda helhetslösningar för besökare året runt. Detta kan gälla företagsevent, möten, utbildningar, högstidsfirande eller besöksturism. Tanken är att utnyttja Kosters resurser året runt och erbjuda jobb utanför högsäsong. Projektet är i sin linda och vi arbetar på att ordna en långsiktig finansiering.

**Ekonomi
**Bolagets omsättning efter 9 månader är ca 400 TKr. Med stöd av bidrag från bl a VGR räknar vi med ett positivt resultat för helåret. Vi fortsätter att leta extern finansiering och bidrag för våra projekt.

**Kontaktuppgifter
**_Administration
_Rose-Marie Larsson
+46 (0)70 899 0080
rml@kostersframtid.se

_Boende
_Britt-Marie Bryngelsson
+46 (0)70 541 4440
britt-marie.bryngelsson@kostersframtid.se

_Fastighetsservice
_ Magnus Sandgren
+46 (0)70 298 8607
utpw@telia.com

_Information/marknadsföring
_Gustav Waldås
+ 46 (0) 70 511 4550
gustavwaldas@gmail.com

_Besökssamordning
_Douglas Lipkin
+ 46 (0) 70 546 4375
visitkoster@kostersframtid.se