NYTT FRÅN KOSTERS FRAMTID – JANUARI 2021

Publicerad 2021-01-13

Det första fulla verksamhetsåret är slut och det är dags för en summering. Pandemin har legat som en blöt filt över många verksamheter vilket gör detta år olikt alla andra. Vi hoppas nu ändå att vi successivt kan återgå till det normala.

Organisation

Under hösten fattade styrelsen beslutet att skilja av serviceverksamheten i en ”bifirma”: Koster Service. Verksamheten i Kosters Framtid är efter detta mer renodlad och tydligare inriktad mot bostäder, arbetstillfällen och samhällsservice.

Boende

Bristen på helårsboenden är sedan länge akut. Trots detta har Strömstadbyggen (kommunens bostadsbolag) inte lyckats få beslut på att sätta igång och bygga de 12 lägenheter som sedan flera år planerats på Filjestad. Kosters Framtid har aktivt deltagit i diskussioner och i framtagandet av underlag. Vi samordnar också den ”aktiva kö” på ca 50 personer som önskar att flytta till Koster. Vi hoppas nu på ett definitivt beslut för Filjestadsprojektet under vintern.

Då efterfrågan på boende är stort och många bor provisoriskt söker vi aktivt er som kan tänka er att hyra ut boenden under helåret. Vi förmedlar alla kontakter kostnadsfritt.

Kan du tänka dig att hyra ut ditt hus eller gäststuga året runt?

Kontakta Britt-Marie +46 (0)70 541 4440

Bostadsfrågan är vår enskilt viktigaste fråga och kommer tillsammans med ansträngningarna att få personer att flytta hit att vara en huvuduppgift för bolaget under överskådlig tid.

Skolan

Vi för, tillsammans med Samhällsföreningen, en dialog med kommunen om förutsättningarna att starta och få bidrag för ”pedagogisk omsorg”. Detta skulle kunna innebära att vi på privat basis kan ta ansvar för skola och fritidsverksamhet om lärarfrågan återigen skulle bli akut eller kommunen väljer att lägga ner skolan.

Utökad service

Vi har kontaktat kommunen om förutsättningarna att tillhandahålla transportservice på Sydkoster. Vi har dock varken fått svar eller en inbjudan till diskussion.

Det kan också bli aktuellt med en diskussion om måltidsservice. Detta mot bakgrund av att många äldre tillbringar allt mer tid på Koster under hela året och att det finns behov av luncher på vardagar året runt.

Besökssamordning

Med Douglas Lipkin som projektledare driver vi ett arbete som syftar till att samla besöks-aktörerna på Koster (och i Strömstad) för att kunna erbjuda helhetslösningar för besökare året runt. Detta kan gälla företagsevent, möten, utbildningar, högtidsfirande eller besöksturism. Tanken är att utnyttja Kosters resurser året runt och erbjuda jobb utanför högsäsong. Vi arbetar på att ordna en långsiktig finansiering.

KOSTER SERVICE

Under året har tre serviceområden startats:

Administrativ service

Rose-Marie Larsson sköter redovisning från kontoret i KSK-huset. Vi har också tillgång till experter inom ekonomi och revision som backup och rådgivare. Flera föreningar och företag är kunder men det finns plats för fler! Vi sköter ROT- och RUT-avdrag och har bistått flera kunder med omställningsbidrag under pandemin. Vi kan erbjuda

- Bokföring och ekonomisk administration, löner

- Bokslut, deklarationer och rådgivning

- Medlemsadministration

- Kopiering, foliering mm

Har du företag, firma eller förening? Eller tänker du starta en verksamhet och behöver administrativ support (eller ett företag att jobba igenom)?

Kontakta Rose-Marie +46 (0) 70 899 0080

Fastighetsservice

Magnus Sandgren m fl hjälper till med allehanda fastighetsservice:

- tillsyn och mindre reparationer, målning

- städning, fönsterputs, altanrengöring

- gräs- och häckklippning mm

Vi erbjuder också ”tillsynspaket” under lågsäsong. Allt med ROT- och RUT-avdrag.

Intresserad av våra fastighetstjänster? Kontakta Magnus +46 (0)70 298 8607

Information och marknadsföring

För företagare och föreningar:

- Digitala skyltar på kajen i Strömstad och på Naturum

- Klickramar på anslagstavlorna i hamnarna och på Torget

- Sociala medier som www.kosteroarna.com (för besökare) och www.kosterservice.se eller www.kostersframtid.se (för bofasta och företagare) och på Facebook

Under februari/mars kommer vi att kontakta föreningar och entreprenörer och erbjuda annonsering.

Vill du veta mer? Kontakta Gustav +46 (0) 70 511 4550

Kontaktuppgifter

Administration

Rose-Marie Larsson

+46 (0)70 899 0080

rml@kostersframtid.se

Boende

Britt-Marie Bryngelsson

+46 (0)70 541 4440

britt-marie.bryngelsson@kostersframtid.se

Fastighetsservice

Magnus Sandgren

+46 (0)70 298 8607

utpw@telia.com

Information/marknadsföring

Gustav Waldås

+ 46 (0) 70 511 4550

gustavwaldas@gmail.com

Besökssamordning

Douglas Lipkin

+ 46 (0) 70 546 4375

visitkoster@kostersframtid.se