NYTT FRÅN KOSTERS FRAMTID – APRIL 2021

Publicerad 2021-05-06

Vi har nu gått in i detta andra pandemi-år men hoppas ändå att livet snart ska kunna återgå till någon form av normalitet. För bolaget Kosters Framtid har pandemin inte haft någon större påverkan men desto mer för alla som lever och verkar på öarna.

Bolagsstämma hölls den 4 april

Inte heller i år kunde någon information och dialog genomföras. Från styrelsens sida hoppas vi att ett ägar-/intressentmöte ändå ska kunna arrangeras under sommaren. Vi känner ett stort behov att få ta del av era åsikter.

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret består av:

Helena von Bothmer, ordförande
Anders Övergaard
Börje Nilsson
Marianne Lybeck
Helena Andersson Novela (nyval)
Thomas Reinhold (nyval)
Britt-Marie Bryngelsson, suppleant

Projekt

Kommunen verkar luta alltmer åt att hitta vägar att krypa ur planerna på Filjestad. Före sommaren ska kommundirektören presentera nya alternativ för genomförande där även andra parter kan bjudas in planerna. Vi återkommer när vi vet hur politiken tänker sig att gå vidare (om man nu gör det).

Nya grupperingar som speglar behovet av bostäder ser dagens ljus. Det finns många som vill engagera sig i bostadsfrågan i olika former och på olika ställen. Man pratar ”tiny houses”, eko-byar mm. Åsikten att det inte finns intresse för bostäder på Koster kan snart jämföras med att förneka tyngdkraften.

Vi för en dialog med kommunen om förbättrad service t ex transporttjänst på Sydkoster. Genom regelbundna möten har vi fått möjlighet till bättre kontinuitet och förhoppningsvis en snabbare process.

Besökssamordningsprojektet fortsätter och via www.kosteroarna.com kan man nu boka besökspaket som innehåller mat, logi och upplevelser. Projektet är inriktat på för- och eftersäsong. Kommunen har också startat ett besöksprojekt tillsammans med Turist i Väst och vi hoppas på ett bra samarbete framöver.

Kommunikation

Under våren har våra digitala kanaler uppdaterats.

- www.kosteroarna.com har fått en ny design och delvis nytt innehåll. Vi provar nu att erbjuda besökspaket på nätet och snart får sidan en komplett engelsk version.

- www.kosterservice.se informerar om våra servicetjänster. Här kan alla koster-företagare som erbjuder tjänster synas.

- www.kostersframtid.se kommer att spegla bolagets syften; bostäder, arbetstillfällen och samhällsservice.

- Nya grupper på Facebook och Instagram är på gång

Kolla oss på sociala medier och ge feed-back!

KOSTER SERVICE

Service-verksamheterna marknadsförs nu under namnet Koster Service som erbjuder:

- Administrativ service
- Fastighetsservice
- Information och marknadsföring

Allt för kosterbor – av kosterbor! Läs mer på www.kosterservice.se.

KONTAKT

Då efterfrågan på boende är stort och många bor provisoriskt söker vi aktivt er som kan tänka er att hyra ut boenden under helåret. Vi förmedlar alla kontakter kostnadsfritt.

Kan du tänka dig att hyra ut ditt hus eller gäststuga året runt?

Kontakta Britt-Marie +46 (0)70 541 4440

Har du företag, firma eller förening? Eller tänker du starta en verksamhet och behöver administrativ support (eller ett företag att jobba igenom)?

Kontakta Rose-Marie +46 (0) 70 899 0080

Intresserad av våra fastighetstjänster? Kontakta Magnus +46 (0)70 298 8607

Vill du veta mer om information och marknadsföring? Kontakta Gustav +46 (0) 70 511 4550

Intresserad av att diskutera besökssamordning?

Prata med Douglas +46 (0) 546 4375