NYTT FRÅN KOSTERS FRAMTID - JULI 2021

Publicerad 2021-07-14

Förhoppningsvis ser vi nu ljuset i tunneln och kan se fram mot en mer normal höst avseende såväl som besöksnäring som samhällslivet i stort.

Boende

Förra hösten tillsattes en utredning som skulle belysa vilka alternativ som finns för att kunna bygga bostäder på Filjestad. Detta efter att Strömstadbyggen beslutat att inte bygga men efterfrågan ändå var stor. Denna utredning har nu lagts på is i väntan på andra intressanta diskussioner inom kommunen (där vi tyvärr inte får vara med och inte heller får någon information).

Nya grupperingar som speglar behovet av bostäder ser dagens ljus. Det finns många som vill engagera sig i bostadsfrågan i olika former och på olika ställen. Man pratar ”tiny houses”, start av bostadsrättförening eller kooperativ hyresrättsförening, eko-byar mm. Vi siktar på att initiera något av detta oavsett utfallet av Filjestad.

I midsommarveckan hölls samråd mellan kommunledningen och Kosternämnden där även Kosters Framtid var inbjudna. Utan att kunna ge konkreta besked flaggade kommunen ändå för att man nu aktivt tänker jobba med – och hitta lösningar på – de låsningar som finns vad gäller byggnation och VA.

Kommunikation

Under våren har våra digitala kanaler uppdaterats.
- www.kosteroarna.com har fått en ny design och delvis nytt innehåll.
- www.kosterservice.se informerar om våra servicetjänster.
- www.kostersframtid.se kommer att spegla bolagets syften; bostäder, arbetstillfällen och samhällsservice.
- Nya grupper på Facebook och Instagram är på gång

Kolla oss på sociala medier och ge feed-back!

Övriga projekt

Vi har en fortsatt dialog med kommunen om bl a transporttjänst på Sydkoster. Under augusti kommer vi att gemensamt prata igenom våra framtids-ideer för att om möjligt hitta gemensamma projekt.

Besökssamordningsprojektet fortsätter och via www.kosteroarna.com kan man nu boka besökspaket som innehåller mat, logi och upplevelser. Projektet är inriktat på för- och eftersäsong med inriktning mot digital marknadsföring. Vi har sökt och fått ekonomiskt bidrag för projektet från Leader Bohuskust med kommunen och Nationalparken som medfinansiärer. Det finns flera intressanta projekt i ”pipeline” som vi hoppas kunna informera om senare i år.

KOSTER SERVICE

Koster Service erbjuder:
- Administrativ service
- Fastighetsservice
- Information och marknadsföring

Allt för kosterbor – av kosterbor! Läs mer på www.kosterservice.se.

KONTAKT

Då efterfrågan på boende är stort och många bor provisoriskt söker vi aktivt er som kan tänka er att hyra ut boenden under helåret. Vi förmedlar alla kontakter kostnadsfritt.

Kan du tänka dig att hyra ut ditt hus eller gäststuga året runt?

Kontakta Britt-Marie +46 (0)70 541 4440

Har du företag, firma eller förening? Eller tänker du starta en verksamhet och behöver administrativ support eller ny hemsida med betallösningar t ex?

Kontakta Thomas +46 (0) 76 136 1208 eller Rose-Marie +46 (0) 70 899 0080

Intresserad av våra fastighetstjänster? Kontakta Magnus +46 (0)70 298 8607

Vill du veta mer om information och marknadsföring? Kontakta Gustav +46 (0) 70 511 4550

Intresserad av att diskutera besökssamordning?
Prata med Douglas +46 (0) 546 4375