NYTT FRÅN KOSTERS FRAMTID – OKTOBER 2021

Publicerad 2021-10-14

Här kommer en uppdatering av läget i AB Kosters Framtid. Inte heller 2021 upplevde vi att det gick att ha en normal dialog med våra ägare och övriga intressenter. Inför 2022 hoppas vi kunna återgå till mer normala umgängesformer.

**Boende
**Diskussioner och förhandlingar pågår mellan en byggherre (Arcari) och Tekniska förvaltningen i kommunen. Frågan avser byggnation på Filjestad där entreprenören skissar på både hyresrätter och bostadsrätter, sammanlagt ca 24 st. Från Kosters sida har vi ej varit inbjudna att delta och heller inte fått möjlighet att lämna information om bostadsbehovet. Vid ett föreningsmöte i september framkom stark kritik mot såväl utformning som brist på information och samverkan. För närvarande avvaktar vi resultatet av förhandlingarna mellan kommunen och Arcari innan vi beslutar hur vi själva ska/kan gå vidare. Permanentbostäder är fortfarande det stora frågan för samhällets överlevnad.

Det har kommit positiva signaler som indikerar att kommunen kommer att ta bort Kosteröarna som vattenskyddsområde och att den diskuterade överföringsledningen från fastlandet inte längre är aktuell. Om detta stämmer kommer problemen kring VA att bli betydligt enklare.

Kommunikation
Under våren har våra digitala kanaler uppdaterats.
- www.kosteroarna.com har fått en ny design och delvis nytt innehåll.
- www.kosterservice.se informerar om våra servicetjänster.
- www.kostersframtid.se kommer att spegla bolagets syften; bostäder, arbetstillfällen och samhällsservice.
- Instagramsidan - kosteroarnacom - är nu igång och har haft en mycket kraftig tillväxt sedan den startades upp i sep.
- Nya grupper på Facebook är på gång

Kolla oss gärna på sociala medier och ge feed-back!

Övriga projekt
Konst- och musikfesten på Koster kommer i år att gå av stapeln 30/10 med en kick-off på KSK. Sedan följer ett schema med aktiviteter för alla åldersgrupper. Konst- och musikfesten avslutas lördag 6/11 när bland andra Knut Reijersrud kommer att uppträda.

Besökssamordningsprojektet fortsätter och via www.kosteroarna.com kan man nu boka besökspaket som innehåller mat, logi och upplevelser.

Vi utreder på uppdrag av bl a Kosternämnden, Kosterstiftelsen och Samhällsföreningen om det finns förutsättningar att starta en folkhögskola (eller en filial) på Koster.

KOSTER SERVICE
Koster Service erbjuder:

- Administrativ service
- Fastighetsservice
- Information och marknadsföring

Allt för Kosterbor – av Kosterbor! Läs mer på www.kosterservice.se.

KONTAKT
Då efterfrågan på boende är stort och många bor provisoriskt söker vi aktivt er som kan tänka er att hyra ut boenden under helåret. Vi förmedlar alla kontakter kostnadsfritt.

Kan du tänka dig att hyra ut ditt hus eller gäststuga året runt?

Kontakta Britt-Marie +46 (0)70 541 4440

Har du företag, firma eller förening? Eller tänker du starta en verksamhet och behöver administrativ support eller ny hemsida med betallösningar t ex?

Kontakta Thomas +46 (0) 76 136 1208

Intresserad av våra fastighetstjänster? Kontakta Magnus +46 (0)70 298 8607

Vill du veta mer om information och marknadsföring? Kontakta Gustav +46 (0) 70 511 4550

Intresserad av att diskutera besökssamordning?

Prata med Douglas +46 (0) 546 4375