Kosternämnden bjuder in till Ö-råd

Publicerad 2021-11-15

Lördag 20 november kl 14-16 på Naturum, Ekenäs

Buss avgår från Linfärjan på Långagärde kl 13.30

Agenda

1. Information om VA-frågan. Vad gäller i framtiden?

2. Filjestad - Information och diskussion

3. Övriga frågor och synpunkter

Vill du delta via länk? – skicka ett mail till info@kostersframtid.se

![page1image44623232](blob:https://app.forestry.io/fea724db-a571-4b7b-a42c-ff2a90a835ab =240.000000x2.000500)

Välkommen!

Kosternämnden, Kosters Samhällsförening och AB Kosters Framtid