Våra tjänster

AB Kosters Framtid planerar att starta ett servicecenter för administrativa tjänster och fastighetsservice. Vi kommer att förmedla servicetjänster till befintliga aktörer och utföra i egen regi.

Exempel på planerad fastighetsservice:

  • Fastighetstillsyn, stugvärd
  • Gräsklippning
  • Snöskottning
  • Städning
  • Transporter

Exempel på planerad administrativ service:

  • Bokföring, redovisning, revision
  • Dokumentation, avtal

Är du intresserad av dessa tjänster? Eller vill veta mer? Fyll i intresseanmälan eller kontakta:

Bengt Rydberg för fastighetsservice

Börje Nilsson för administrativa tjänster

Eller besök oss i Info-stugan på Torget måndag, onsdag, fredag kl 14-16.